9/21/2549

Mysqldump Command Test

เป็นคนที่ใช้ลีนุกซ์ก็เป็นปีแล้ว เจอปัญหาก็หลายครั้ง แต่ไม่เคยเขียน blog เกี่ยวกับลีนุกซ์สักที
วันนี้ได้มีโอกาสเรียนรู้การ dumpdatabase เป็นครั้งแรกในชีวิต และได้รับการสนับสนุนจากท่านวีร
์ ก็เลยถือโอกาส blog ไว้ซะ อีกอย่างเป็นคนที่ลืมอะไรง่าย ๆ หลายครั้งก็จะได้รับคำแนะนำว่าให้ blog ไว้
(ข้าน้อยปฏิบัติตามแล้วคร๊าบบ ;P)
ขั้นตอนขอแบบผู้เริ่มต้นละกัน
Gnome : 2.14.3
Distributor : Ubuntu 6.06 LTS - the Dapper Drake
1. การใช้คำสั่ง ssh ติดต่อไปยัง server
#ssh -l username username@hostname
หรือ #ssh -v username@hostname
2. หลังจกานั้นก็สั่ง dumpdatabase
mysqldump --databases databasename > namefile.sql
หรือ mysqldump -A > xxx.sql
3. ทำการสำเนาไฟล์ไปไว้ที่ปลายทาง
scp source 'username@hostname:destination'
4. เข้า dbmysql < xxx.sql

ไม่มีความคิดเห็น: